zoja jamniki jamnik

Wyślij kartkę!
czwartek, 21 czerwca '18
 
CYTAT DNIA: Ukryte piękni jest lepsze od jawnego - Heraklit
    

Informator Rabczański

Twórzmy wspólnie ten informator - bardzo proszę o uwagi i propozycje pod adres pstachura@rabka.pl. Potraktujmy ten informator jako wyjściowy i rozbudowujmy go tak, aby zawierał wszystkie najważniejsze informacje o naszym mieście. Z góry dziękuję.

 

 

numer kierunkowy do Rabki Zdroju (018)

 

TELEFONY ALARMOWE

Straż Pożarna, ul. Piłsudskiego 2a

998

Komisariat Policji, ul. Podhalańska 50

997

Pogotowie Ratunkowe

999

Pogotowie Energetyczne, ul. Podhalańska 15

26 77 102 

Straż Miejska, ul. Parkowa 2

26 79 263

Pomoc Drogowa, ul. Gilówka 74

26 76 836

Pomoc Drogowa 24h, ul. Zakopiańska 37

606151694

Pogotowie Wodno-Kan., ul. Zaryte

26 77 129

Posterunek Gazowy, ul. Kilińskiego 19 s

992

GRUPA PODHALAŃSKA GOPR    tel. Ratunkowy

601 100 300 lub 985

 

POCZTA

Urząd Pocztowy Rabka Zdrój, ul. Orkana 22

26 76 384, 26 77 033,

Naczelnik

26 76 826

Informacja telefoniczna – Biuro numerów

118913

 

WAŻNIEJSZE URZĘDY I INSTYTUCJE

Urząd Miasta Rabka Zdrój, ul. Parkowa 2 - centrala

26 76 440, 26 92 000

www.rabka.pl

Rada Miasta Rabka Zdrój, ul. Parkowa 2

26 92 070, 26 77 178

Komisariat Policji, ul. Podhalańska 50

26 76 220, 26 76 221

Bank PKO BP S.A., ul. Brzozowa 4

26 77 832

Bank Przemysłowo-Handlowy SA, ul. Kilińskiego 1

26 80 130

Bank Spółdzielczy Raba Wyżna , Filia Rabka ul.Orkana

26 77 550     

Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

- Grupa Podhalańska - Al. Tysiąclecia 1

26 76 880,  26 76 458

www.gopr-podhale.pl

Dom Pomocy Społecznej, ul. Parkowa 3

26 80 434

Zakład Wodociągów i Kanalizacji, Oczyszczalnia ul. Zaryte

26 77 130

Zakłady Komunalne Sp. z o.o., ul. Kilińskiego 46B

26 77395

Zakład Energetyczny Kraków S.A.,

Posterunek Energ. Rabka, ul. Podhalańska 15

26 76 887

Straż Pożarna, ul. Piłsudskiego 2 a

26 76 400, 26 76 410

FUNDACJA ROZWOJU REGIONU RABKA, ul. Piłsudskiego 1

2677 739

www.fundacja.region-rabka.pl

 

LECZNICTWO OTWARTE

SPZOZ – Szpital Miejski,ul. Słoneczna 3

26 76 040

Oddział Dziecięcy, ul. Słowackiego 2,

26 77 259

Pogotowie Ratunkowe, ul. Słowackiego 2

26 76 009

Przychodnia Rejonowa, ul. Poniatowskiego 6,

26 76 146

Poradnia Dziecięca, ul. Poniatowskiego 6

26 76 515

Poradnia Chirurgiczna, ul. Słowackiego 2,

26 76 628

Niepubliczny Specjalistyczny ZOZ ul. Podhalańska 21b

26 76 915

Niepubliczny Specjalistyczny ZOZ – przychodnie specjalistyczne

26 76 929

Niepubliczny ZOZ – CHIRAMED – Sądecka 24

26 76 754

Lecznica Zwierząt, ul. Kilińskiego 48,

26 77 153

Gabinet Weterynaryjny ul.Sądecka

26 79 980

Apteka „Pod Gwiazdą”, ul. Orkana 29,

26 76 506

Apteka, ul. Poniatowskiego 10,

26 77 054

Apteka, ul. Jana Pawła II 39

26 79 484

Apteka, Zakład Przyrodoleczniczy

 

Apteka ul Zakopiańska ( Albert)

 

Apteka, ul  Rynek 8,

26 79 285

 

LECZNICTWO ZAMKNIĘTE

"UZDROWISKO RABKA" SA, ul. Orkana 28 -

26 76 020

www.uzdrowisko-rabka.pl

Dyrekcja

26 76 010

Zakład Przyrodoleczniczy - Poradnia Balneologiczna - Laboratorium,

ul. Orkana 49,

26 76 020 - łączy centrala

Szpital Uzdrowiskowy Kardiologiczny dla dorosłych, ul. Jordana 2

26 76 516

Szpital Uzdrowiskowy Kardiologiczny dla dzieci i młodzieży,

 „Olszówka” ul. Słowackiego 8,

26 76105

INSTYTUT GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC, ul. prof. Rudnika,

26 76 060

 www.zpigichp.edu.pl

Zespół szkół (im. M.L. Jakubowskiego) -

tel. łączy centrala

GÓRNOŚLĄSKI OŚRODEK REHABILITACJI DZIECI –

 im. dr Adama Szebesty ul. Dietla 5,

26 76 300, fax 26 77 469

www.gord-rabka.sanatoria.com.pl 

DZIECIĘCY SZPITAL UZDROWISKOWO-REHABILITACYJNY

RODZINY KOLEJOWEJ im. Aleksandry Piłsudskiej S.P. Z.O.Z.,

ul. Kościuszki nr 18,

26 91 400,

tel./fax 26 80 070,

www.lotos.region-rabka.pl

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi –

Szkoła Podstawowa Specjalna dla Dzieci Niewidomych,

Filia Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Laskach, ul. Słoneczna 11

26 76 525

 

STOWARZYSZENIA, ZWIĄZKI,  KLUBY

Klub Sportowy „Wierchy”, ul. Jana Pawła II 57,

26 76 297

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy ul  Podhalańska 6

26 77 368

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Rabka,

ul. Piłsudskiego 1,

26 76 478

www.pttk.region-rabka.pl

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, ul. Parkowa 3,

26 76 744

Polski Związek Niewidomych, ul. Orkana 47,

26 79 153

Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „arlina”, ul. Parkowa 5,

26 76 609

Związek Podhalan – Oddział w Rabce, ul. Podhalańska 6,

26 77 211

Związek Kombatantów RP i b. Więźniów Politycznych, ul. Parkowa 3,

26 76 970

ZHP – Komenda Hufca w Rabce, ul. Podhalańska 6,

26 77 944

Rabczańskie Stowarzyszenie Turystyczne, ul. Orkana 28,

26 76 218

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym

- Koło Terenowe w Rabce, ul. Poniatowskiego 49,

26 77 972, 26 76 683

Polski Klub Ekologiczny – Koło Terenowe, Prof. Tysiąclecia 7,

26 77 385

Polski Komitet Pomocy Społecznej, ul. Pocztowa 1,

26 77 702

Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą,

- ul. Prof. Rudnika 3b – pawilon VI,

26 76 060

 

KULTURA

Miejski Ośrodek Kultury, ul. Parkowa 5,

26 76 626

Amfiteatr, ul. Szopena,

26 77 962

Biblioteka Miejska, ul. Orkana 47,

26 77 449

Kino , dyskoteka "Śnieżka", ul Nowy Świat 8,

26 76 136

KMK Księgarnia, ul. Orkana 37,

26 76140

Muzeum  im. Wł. Orkana, ul. Orkana 2,

- Dyrekcja, ul. Sądecka 6,

26 76 747

26 76 289

Muzeum Orderu Uśmiechu, ul. Podhalańska 2

26 76 957

www.orderusmiechu.pl

Muzeum Rekordów Niecodziennych, ul. Podhalańska 2,

26 76 957

Muzeum Gorczańskie ul. Sądecka

26 79 128

www.muzeum-gorczanskie.rabka.com.pl

Galeria Ewa Łaczek- Daleki Chabówka 67a

26 78 787

www.gallery.rabka.pl

Galeria „Drzewiej” ul. Sądecka

 

Ognisko Pracy Pozaszkolnej - Stała wystawa prac uczniów,

ul. Podhalańska 6,

26 79 131

Państwowy Teatr Lalek "Rabcio", ul. Orkana 6,

 

- Dyrekcja, ul. Pocztowa 6,

26 77 648

www.rabcio.region-rabka.pl

26 77 170

Pracownia Ceramiki, A. Kościelniak, ul. Podhalańska 9,

26 79 762

Skansen Taboru Kolejowego - Chabówka,

26 76 200 wew. 345 www.skansen.hg.pl

 

Rodzinny Park Rozrywki, "Rabkoland", ul. Podhalańska 2,

26 76 957

www.rabka.com.pl/rabkoland

 

SZKOŁY

Podstawowe i Gimnazja

Szkoła podst. Nr 2 – im. Wł. Orkana, Rabka ul. Sądecka 2

26 76 677

www.sp2rabka.republika.pl

Szkoła podst. Nr 3 – im. A. Mickiewicza, 

Rabka ul. Poniatowskiego 186

26 76 184

www.sp3rabka.oswiata.org.pl

Szkoła Podst. Nr 4 – im. J, Kochanowskiego Rabka Zaryte 78

26 84 104

Zespół Szkół Podstawowej i Gimnazjum

 - im. Wł. Orkana, Chabówka nr 232,

26 77 552

Szkoła podst.- im. A. dzawa Wnękowej, Ponice nr 105

26 85 192

 Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum  - im. Boh. Walk o Wolność,

dzawa nr 60,

26 78 175

Gimnazjum nr 1 – im. Obrońców Poczty Gdańskiej

- ul. Jana Pawła II 40,

26 76 721

www.gimnazjum.rabka.pl

Publiczne gimnazjum im. Św. Rodziny, ul. Jana Pawła II 48

26 77 467

Licea ogólnokształcące:

Rabka - I LO - im. Eugeniusza Romera ul. Jana Pawła II 41,

26 77 030

www.romer.region-rabka.pl

Rabka - II LO - Zespół Szkół ul. Kościuszki nr 9,

26 77 029

Rabka - LO Katolickie - im. św. Rodziny, ul. Jana Pawła II 48,

26 77 467

Rabka – Zespół szkół ogólnokształcących przy Instytucie Gruźlicy

i Chorób Płuc, ul. Prof. Rudnika

 

26 77 466

Szkoły pomaturalne:

Medyczne Studium Zawodowe,

im. Zofii Matery,  Rabka ul. Podhalańska 42b,

26 77 192

Szkoły inne:

Szkoła dla dzieci niewidomych – Rabka  ul. Słoneczna 11

26 76525

 Szkoła Muzyczna Nowy Targ

- filia w Rabce ul Jana Pawła II 14

26 77 537

Przedszkola:

Rabka – Miejskie nr 1 – ul. Orkana 18i

26 76 482

www.przedszkole1.rabka-zdroj.pl

Rabka – Miejskie nr 2 – ul. Orkana 4

26 77 387

Chabówka – Miejskie – Chabówka nr 274a,

26 76 838

Zespół Przedszkoli Specjalnych dla Dzieci Przewlekle Chorych

ul. Parkowa 2

 

 

 

OBSŁUGA RUCHU TURYSTYCZNEGO

 

Dworzec PKP

Stacja PKP Rabka Zdrój

26 76 200 wew. 363

Dworzec PKP Chabówka-tel. Cen.

26 76 200

 

Stacje benzynowe

Stacja Benzynowa, ul. Kilińskiego - Zabornia (całodobowa)

26 76 856

Stacja Benzynowa "Diesel", ul Krakowska (całodobowa)

26 76 987

Stacja Benzynowa ul. Zakopiańska

 

Automyjnie

Automyjnia  „RAFA”, ul. Kilińskiego 50a,

26 70 666

Postoje Taxi:

- Stacja PKP Rabka Zdrój ul. Orkana,

26 77 448

- ul. Jana Pawła II  (obok I LO),

26 77 900

- Dworzec PKP Chabówka

 

- ul. Kilińskiego (przy rest. „Siwy Dym”)

 

Taxi na telefon

Taksówka osobowa, ul. Zakopiańska 37

606151694

Pomoc drogowa oraz AUTOSERWIS

Pomoc Drogowa Assistance, ul Gilówka 74

26 76 836, 0502357530,

Polmozbyt Kraków S.A.,  ul. Kilińskiego 50A,

26 77 488

AUTOSERWIS Dziechciowski, ul. Kasprowicza 24

26 76 798

www.dziechciowski.region-rabka.pl

Sklepy motoryzacyjne

Sklep motoryzacyjny  Dziechciowski Andrzej, ul. Kasprowicza 24

26 76 798

www.dziechciowski.region-rabka.pl

 

 

 

 

 

BIURA TURYSTYCZNE

PTTK - Biuro Obsługi Ruchu Turystycznego

oraz Informacja Turystyczna  ul. Piłsudskiego 1,

26 77 317

www.pttk.region-rabka.pl

Biuro Turystyczne "Turbacz", ul. Wąska 1,

26 77 588

www.turbacz.com.pl

BIT-BORT, ul. Orkana 45,

26 79 937, 26 70 210

www.bitbort.region-rabka.pl

Agencja Turystyczna W. Jarosz ul. Orkana

26 70 717

Biuro Turystyczne RABA, ul. Brzozowa

26 77 672

 

WYCIĄGI NARCIARSKIE

- Wyciąg narciarski „Polczakówka” Rabka Zaryte

26 77 739

www.polczakowka.region-rabka.pl

- Wyciąg narciarski „ aciejowi Ski” Rabka

26 70 778

www.maciejowa-ski.com

- Wyciąg narciarski „U Żura” Chabówka 181

  Latem Stadnina koni huculskich

26 77 869

www.chabowka.com 

 

OBIEKTY PTTK W OKOLICY RABKI ZDROJU

GORCE:

 - Bacówka Turystyki Kwalifikowanej PTTK

   na MACIEJOWEJ (352 m npm)

   Rabka-Zdrój, miejsc noclegowych 24

26 77 939

 - Schronisko PTTK na Starych Wierchach,

   im. Czesława Trybowskiego (983mnpm)

   Klikuszowa k. Nowego Targu, miejsc noclegowych 24

26 75 297

 - Schronisko PTTK na Turbaczu,

   im. Władysława Orkana (1311 m npm)

   Nowy Targ,  miejsc noclegowych 130

26 67 780

www.turbacz.net.pl

BESKID WYSPOWY:

 - Schronisko PTTK na ubaniu Wielkim,

   im. Stanisława Dunin-Borkowskiego (1022 m npm]

   Rabka Zaryte, miejsc noclegowych 20

26 76 435

www.lubon.pttk.pl/home.htm

BESKID ŻYWIECKI:

- Schronisko PTTK na Hali Krupowej,

  im. Kazimierza Sosnowskiego (1152 m npm)

  Sidzina k. Jordanowa, miejsc noclegowych 30

26 52 437

www.krupowa.gory.pl

Uwaga: Wszystkie podane wyżej schroniska są czynne przez cały rok.

 

GASTRONOMIA

Restauracje

Restauracja „Sława”, ul. Zakopiańska 2,

26 76 120

Restauracja „Pod Wierchami”, ul. Jana Pawła II 57a,

26 80 084

Restauracja „Bistro Grill”, ul. Jana Pawła II 37,

26 70 499

Restauracja „Pod Chmurką” ul. Sądecka

26 79 991

www.podchmurka.sponti.pl

Restauracja „ Siwy Dym”  ul. Kilińskiego

26 76 674

www.siwydym.pl

Kawiarnie

Kawiarnia „Stefania”, ul Jana Pawła Iib 57b,

26 76 452

Kawiarnia „Zdrojowa”, ul. Orkana 51,

26 76 105

Kawiarnia „Kasztany”, ul. Parkowa 1,

26 76 217

Kawiarnia „Parkowa”, ul. Orkana,

26 80 314

Kawiarnia, kino „Śnieżka”, . Nowy Świat 8,

26 76 136

Kawiarnia „Grota Janosik” ul. Zakopiańska

 

Bary

Bar „Sponti”, ul. Kilińskiego (pod Zbójecką),

26 87 248

www.sponti.pl

Bar Uniwersalny”, Rynek 26 a,

26 79 216

Bar „UNO”, ul. Nowy Świat 22a,

26 77 836

Bar „Lodowisko”  ul. Jana Pawła II

26 70 339

Bar „Myśliwski” ul. Rynek

 

Bar „Pod koziołkiem” ul. Piłsudskiego paw.25

 

Bar „U Jacka”  ul. Jana Pawła II 45

 

Pizzerie

Pizzeria „Calabria”, ul. Orkana 49,

26 80 437

Kawiarnia Pizzeria „Kasztany”, ul. Parkowa 1,

26 76 217

 

SKLEPY

Centrum Handlowe "Małgosia" Braci K. i P. Stolarczyków,

ul. Orkana 19b,

26 70 901

Dom handlowy "GAZDA", ul. Chopina 16,

26 77 901

Zespół Handlowy Wielobranżowy, ul. Piłsudskiego, obok parkingu

 

 

KOŚCIOŁY I ZAKONY

Kościoły

 - Rabka – p.w. św. Marii Magdaleny, ul. Orkana 8,

(msze św. Niedziele i święta) 6.00, 8.00, 9.30, 11.00, 12.30, 16.00,  18.30, (dni powszednie) 6.30, 7.00, 7.30, 18.30

26 76 720

 - Rabka – p.w. św. Teresy, ul. Parkowa 9,

(msze św. Niedziele i święta) 7.00, 8.00, 9.15, 10.30, 12.00,

19.00 (latem), 17.00 (zimą)

(dni powszednie) 6.30, 7.00, 19.00 (latem), 17.00 (zimą)

26 76 014

 

 

 

 

 

 

 - Rabka Zaryte – p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej,

26 76 487

 - Chabówka – p.w. św. Brata Alberta,

26 76 934

 - Ponice – p.w. Matki Boskiej – Królowej Polski,

26 77 290

www.parafiaponice.region-rabka.pl

 - Rdzawka-p.w.  – Najświętszej  Marii Panny-Matki Kościoła,

34-700 Rabka-Zdrój
Rdzawka 205

Msze św. w niedziele:
8:00, 10.00, 17.00

W dni powszednie:
7.00, 18.00

w okresie zimowym:
7.00, 17.00

26 78 150

 - Rdzawka-Piątkowa-p.w. św. Krzyża, - zabytek klasy "0" z 1757r.

msze św. Latem 8.00, 9.00, 10.00, w dni powszednie:
w maju: 18.00,  październiku: 17.00

26 77 811

Zakony:

Zgromadzenie Córek Najczystszego Serca NMP, ul. agórza 6,

26 76 563

Zgromadzenie S.S. Matki Bożej Miłosierdzia „Loreto”,

ul. Słowackiego 12,

26 76 604

Zgromadzenie S.S. Nazaretanek, ul. Słoneczna 42,

26 76 095

Zgromadzenie S.S. Szarytek, ul. Sądecka 21 a,

26 77 073

Dom Rekolekcyjno Wczasowy „Betania” – ul. Cicha 14

26 77 685

Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża,

ul. Słoneczna 11,

26 76 525

 

RÓŻNE

Rozrywka

Korty tenisowe – w parku zdrojowym

 

Boisko do siatkówki plażowej – w parku zdrojowym

 

Lodowisko-sztuczne- ul. Jana Pawła II

26 70 339

Basen kąpielowy – odkryty – ul. Do Pociesznej Wody

 

Basen kryty przy GORD ul. Dietla

 

Rodzinny Park Rozrywki „RABKOLAND”, ul. Podhalańska 2,

26 76 957 www.rabka.com.pl/rabkoland

Kwiaciarnie

- „Niezapominajka” ul Orkana 41

26 77 269

- „Iglak” ul. Orkana 7

26 79 806

Kantory wymiany walut

- ul . Zakopiańska 2

26 79 827

- Ul. Piłsudskiego

26 79 101

- Ul. Chopina ( DH Gazda)

 

- Ul. Orkana (CH Małgosia”)

 

 

Szalety publiczne:

 - Park Zdrojowy (od maja - września),

 

 - obok Zespołu Handlowego Wielobranżowego, ul. Piłsudskiego,

 

 - przy Stacji PKP Rabka Zdrój

 DZIAŁY

POLECAMY

REPERTUARY!!!

IMPREZY !!!

 Turysta w wakacje zachodzi w deszczu do bacówki, baca gościnnie częstuje go gorącą strawą, turysta zajadając spostrzega, że do talerza leci mu z góry woda...
- Baco dach ci przecieka!
- Wim...
- To dlaczego nie naprawisz?!
- Ni mogę, przecież dysc pada.
- To dlaczego nie naprawisz, kiedy nie pada?!!
- A bo wtedy nie cieknie...

ANKIETA 
Rabczańskie instytucje
Zakł. Wodoc. i Kanal.
Fundacja RRR
Biblioteka Publiczna
Przedszkole nr 1
Gimnazjum nr 1
OSP Chabówka
MOS Rabka
GOPR
Instytut GiChP
Uzdrowisko Rabka
GORD
PTTK O/Rabka
Liceum nr 1 Romer
Szkoła Podstawowa nr 3
Szkoła Podstawowa nr 2
Zespół Szkół w Rabce-Zdroju
Urzędy
Starostwo Powiatowe
Urząd Marszałkowski
Strony Miejskie
Portal mieszkańca
Miasto dzieci
Rabka ZIMĄ
Rabka LATEM
Plan Miasta
BAZA TURYSTY
Media
Tygodnik Podhalański
Dziennik Polski
Gazeta Krakowska
Super Express
Watra
Ciekawe Strony
Motosport
Extreme
Extreme-bike
Podwojne Uderzenie
Fitness
TRUENO
Giewont
Muzeum Orkana
Teatr Rabcio
Rabkoland
Skansen Taboru
U Żura
ASW TENGU
Dawno temu w Rabce
Serwis alergologiczny
Panoramy Rabki
Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej
Rabczańska Liga Halowa Piłki Nożnej
 


ustaw jako startową | kontakt z Urzędem Miasta | Strony WWW, PHP - 4core.pl
jesteś 2097828 gościem na stronie rabka.pl | obecnie on line: 2
© Urząd Miasta Rabka-Zdrój - wszelkie prawa zastrzeżone